AKKURATE OY ON SAANUT KANSAINVÄLITYMISHANKKEESSA ELY-KESKUKSELTA KEHITTÄMISAVUSTUSTA

Akkurate Oy on saanut kansainvälitymishankkeessa ELY-keskukselta kehittämisavustusta. Hankkeessa
kartoitettiin palvelumuotoisen akkujen etäkunnonvalvontaohjelmiston kansainvälisiä markkinoita, sekä
asiakastarpeita. Kartoitukset suuntautuivat pääasiassa Kiinaan ja Keski-Eurooppaan ja ne toteutettiin osallistumalla messuihin, sekä ostopalveluna hankituilla asiakashaastatteluilla.